Mocsai Arany János Általános Iskola

Mocsai Arany János Általános Iskola

Iskolánk a 2200-as lélekszámú Mocsa község egyetlen iskolája. Az intézmény őse hosszú ideig a római katolikus és a református egyház népiskolájaként működött.
Jogelődünk alapítási éve: 1914.
Az iskola több, mint egy évszázados története arra kötelezi az intézmény vezetőit és tanárait, hogy a nevelő és oktató munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a kulturális alapkészségek elsajátításán túl lakóhelyünk, nemzetünk történetének és hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.
A beiskolázási körzetben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk is ehhez a helyzethez igazodik: igyekszünk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor fontos feladatunknak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Tanulóink létszáma 115-125 fő körül mozog. A védőnői, illetve óvodai előrejelzés alapján, hosszabb távon is számolhatunk ezzel a gyermeklétszámmal.
Községünket egyre nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség, s ennek következtében várható a hátrányos helyzetű (illetve a veszélyeztetett) tanulók számának növekedése. Egyre fokozottabb mértékben tapasztalható az úgynevezett “középréteg” lecsúszása. Mind kevesebben élhetik meg az anyagi biztonságot, esélyt a felemelkedéshez. Falunk vezetői igyekeznek a kor követelményeinek megfelelően gondolkodni és cselekedni talpon maradásunk érdekében. A község önkormányzata a szociális támogatások valamennyi formáját érvényesíti az arra rászoruló családok megsegítéséhez.
Tanulóink zöme községünk belterületén lakik. A közigazgatásijáig hozzánk tartozó két pusztáról mintegy 15 tanuló ingázik naponta, busszal. Egyre több a problémás családi körülmények között élő gyermekek, valamint növekszik a részképesség-zavarokkal küzdő diákok száma is. A részben egész napos ellátást igénybe vevő tanulók aránya kb. 40%-os, intézményi (szervezett) étkeztetésben részt vevők aránya kb. 50 %-os. Az ebédet a közeli óvodában főzik részünkre.